หน้าแรก / ดาวน์โหลด

สื่อวีดีโอ

คณะผู้บริหาร และพนักงาน RMC ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการกระจก และอลูมิเนียม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอลูมิเนียม ที่บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม