หน้าแรก / สินค้า

สินค้า

บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เมทัลวู๊ด จำกัด
คือ ผู้ผลิตเยื่อปิดผิว ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตโดยการนำส่วนของกระดาษ หรือพลาสติกมาพิมพ์ลวดลายต่างๆ เพื่อเลียนแบบลายธรรมชาติ หรือเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ จากนั้นจะนำมาเคลือบบนผิวหน้าไม้ชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

กระดาษพิมพ์ลาย (ผิวOPP) ฟิล์ม PET ที่นิยมใช้ มีความหนาที่ 20 ไมครอน เป็นฟิล์ม มีคุณสมบัติโดดเด่นมากทั้งในด้านความใส ความมันวาว ความเหนียว ทนต่อแรงดึง กันน้าได้ดี