หน้าแรก / สินค้า

สินค้า

บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เมทัลวู๊ด จำกัด

คือ ผู้ผลิตเยื่อปิดผิว ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตโดยการนำส่วนของกระดาษ หรือพลาสติกมาพิมพ์ลวดลายต่างๆ เพื่อเลียนแบบลายธรรมชาติ หรือเป็นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ จากนั้นจะนำมาเคลือบบนผิวหน้าไม้ชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า


ผิวกระดาษ กระดาษที่พิมพ์ลวดลายต่างๆ และเคลือบด้วยวัสดุ ที่มีลักษณะใส PU และ AM