หน้าแรก / สินค้า

สินค้าฟิวเจอร์บอร์ด (PP BOARD) 
คุณสมบัติเหนียว แข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ดูดซับความชื้น และทนต่อสารเคมี มีให้เลือกหลายขนาดและสามารถตัดเป็นขนาดต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น สำหรับทำป้ายหาเสียง บอร์ดประกาศ ป้ายเมนู กล่องตู้ไฟ ใช้ได้ทั้งในที่ร่มหรือที่แจ้ง