RMC GROUP
(Ratchada Material Center)

"เราคือ ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี"

RMC รับมือและป้องกัน COVID-19


RMC รับมือและป้องกัน COVID-19

1.ตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย หากพบความเสี่ยง 37.5 องศา จะตรวจละเอียดด้วยปรอทวัดไข้ และ ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาล ตามลำดับ

2.ให้เบิกผ้าปิดจมูกเพื่อใส่ป้องกัน คนละ 2 ผืน หากเสื่อมสภาพให้มาเบิกใหม่

3.จัดจุดเจลแอลกอฮอล์ 80% วางให้พนง.และผู้มาติดต่อ 3 จุด คือ โอเปอร์เรเตอร์ อาคารA , สำนักงานโลจิสติกส์ อาคารB และ สำนักงานฝ่ายผลิต อาคารC

4.คัดกรองผู้มาติดต่อ ด้วยการวัดอุณหภูมิ และแจ้งให้ทราบว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

5. HR ร่วมกับ ผจก. หน.งาน ประชุมชี้แจงความเข้าใจ การป้องกัน Covid-19 ฝ่ายโลจิสติกส์ และ ฝ่ายผลิตฯ เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใครรู้สึกไม่สบายต้องแจ้ง ใครมีญาติกลับมาจากประเทศเสี่ยงต้องแจ้ง


แชร์บทความนี้