หน้าแรก / ข่าว และ กิจกรรม

ข่าว และ กิจกรรม

RMC สนับสนุนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

RMC สนับสนุนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด มอบให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา (โดย คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล : กรรมการผู้จัดการ) เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน วัด และ เด็กๆ ตามสถานศึกษา

 

* วัด 1.วัดราษฎร์รังสรรค์ 2.วัดเทพธงชัย 3.วัดโพธิ์แจ้

* หน่วยงานราชการ 1.กรมสรรพสามิต พื้นที่สมุทรสาคร

* สถานศึกษา 1.โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 2.โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด

* หน่วยงานราชการ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 2.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 3.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 4.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5.สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 6.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร1

ฯลฯ