หน้าแรก / ข่าว และ กิจกรรม

ข่าว และ กิจกรรม

แจกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙

(17-01-60) ผู้บริหาร และพนักงาน RMC ได้ร่วมมือร่วมใจ

กันจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ กว่า 2,000 ภาพ

เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มารอกราบสักการะพระบรมศพในหลวง ร.๙ ( ณ สนามหลวง )